o Stowarzyszeniu

Stowarzyszenie zostało zarejestrowane 16 lutego 2000 roku jako Stowarzyszenie Rzecz Integracji Polski z Unią Europejską. Statutowym celem działalności stowarzyszenia było rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających wejściu Polski do struktur Unii Europejskiej., upowszechnianie wiedzy o Unii a także wspieranie organizacyjne i naukowe osób i organizacji podejmujących takie działania.

 

Członkowie Stowarzyszenia to głównie przedsiębiorcy ale również kadra kierownicza banków, dziennikarze, nauczyciele, kadra zarządzająca różnych firm a także członkowie władz stowarzyszeń naukowych oraz klubów i organizacji zarządzających sportem. Kilku członków Stowarzyszenia ma duże doświadczenia w zakresie zarządzania, w tym także w realizacji różnego typu projektów zarówno gospodarczych jak i społecznych. Członkami założycielami Stowarzyszenia byli również samorządowcy (Prezydent Miasta Biała Podlaska - Andrzej Czapski), oraz naukowcy i eksperci (Profesor Elżbieta Kawecka - Wyrzykowska).

 

W 2007 roku nastąpiła zmiana w Statucie Stowarzyszenia. Zmieniono nazwę ze "Stowarzyszenie na Rzecz Integracji Polski z Unią Europejską" na Stowarzyszenie "Polska w Unii Europejskiej". Za statutowy cel działalności Stowarzyszenia przyjęto "rozwijanie i propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających upowszechnianiu wiedzy o Unii Europejskiej, propagowanie postaw prospołecznych, działania na rzecz rozwoju demokracji, poznania kultur krajów Unii i państw ościennych, wspieranie edukacji językowej i ekonomicznej, propagowanie idei mediów obywatelskich".

 

W 2010 roku członkowie Stowarzyszenia byli aktywnymi uczestnikami i współorganizatorami Forum Partnerstwa Regionalnego Polska - Białoruś - Niemcy: Wyzwania dla współpracy regionalnej. Głównym organizatorem było Centrum Stosunków Międzynarodowych.

czytaj całość ...