Konkurs Przystanek Europa 2016

ZGŁOSZENIE

 

Regulamin konkursu o Unii Europejskiej „Przystanek Europa”

Uczestnicy konkursu:

Konkurs jest adresowany do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani konfrontacją własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami a także rozwojem umiejętności plastycznych – szkoły podstawowe.

Cele konkursu:

 1. Rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej.
 2. Zainteresowanie uczniów kulturą państw należących do Unii Europejskiej.
 3. Kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy.
 4. Kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.

Tematyka:

 1. Znajomość historii Unii Europejskiej.
 2. Ogólna wiedza o krajach Unii Europejskiej.
 3. Znajomość symboli i instytucji Unijnych.
 4. Zakres działania Unii Europejskiej.

Organizatorzy konkursu:

Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej we współpracy z Podlaską Agencją Consultingową RECTUS – WOC.

Zasady konkursu:

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w konkursie szkoły przesyłają do 04.03.2016 r. na adres 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub

Stowarzyszenie Polska w Unii Europejskiej

ul. Warszawska 14 p. 6
21-500 Biała Podlaska
fax. (83) 3431460

 1. Dla szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych konkurs przeprowadzony będzie w dwóch etapach:
 2. I etap – szkolny odbędzie się 21.03.2016 r.
 3. II etap – wielki finał maj 2016 roku.
 4. Uczestnictwo w konkursie jest bezpłatne.

Organizacja i przebieg konkursu.

I etap

Pierwszy etap konkursu organizuje i przeprowadza Szkolna Komisja Konkursu, powołana przez dyrektora danej placówki, składająca się z minimum 3 nauczycieli, w tym nauczyciela historii lub wos-u.

 1. Pierwszy etap konkursu odbędzie się w formie pisemnej – testu.
 2. Szkoły, które zgłosiły uczestnictwo w konkursie otrzymują od organizatorów konkursu jeden egzemplarz testu ( wraz z rozwiązaniami) na etap szkolny do powielenia w potrzebnej liczbie egzemplarzy.
 3. I etap szkolny składa się z 20 pytań testowych.
 4. Czas trwania eliminacji szkolnych: 45 minut.
 5. Test na etap szkolny sprawdza Szkolna Komisja Konkursu.
 6. Każda praca powinna być sprawdzona, oceniona i czytelnie podpisana przez sprawdzającego – członka Komisji.
 7. Prace uczniów, którzy uzyskali minimum 60% punktów możliwych do zdobycia wraz z protokołem należy nadesłać do 15.04.2016 r. ( decyduje data stempla pocztowego). Protokół z pieczęcią szkoły, podpisami dyrektora i członków Komisji Szkolnej powinien zawierać listę wszystkich uczestników i uzyskaną przez nich ilość punktów.
 8. Przesłane prace zostaną zweryfikowane przez Jury, powołane przez organizatora konkursu, które ustali listę uczestników, z najwyższą liczbą punktów.
 9. Lista uczniów zakwalifikowanych do drugiego etapu zostanie umieszczona na stronie internetowej www.rectus.edu.pl do 18.04.2016 r.

II etap – wielki finał

 1. II etap zostanie przeprowadzony w siedzibie Podlaskiej Agencji Consultingowej RECTUS-WOC w Białej Podlaskiej.
 2. Etap będzie składał się z 30 pytań testowych.
 3. Czas trwania: 60 minut.
 4. Wśród uczestników II etapu Jury wyłoni po trzech laureatów( w kategorii gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna) z najwyższą liczbą punktów.

Nagrody

 1. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Wszyscy uczestnicy II etapu otrzymają dyplomy.

 

Zapraszamy i życzymy powodzenia