KE: UE przeznacza 39 mln euro na promocję produktów rolnych

Komisja Europejska zatwierdziła 27 programów, których celem jest promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej i na świecie. Całkowity budżet programów, z których zdecydowana większość będzie realizowana w cyklu trzyletnim, wynosi 77,4 mln euro - w tym 39 mln wkładu ze środków Unii.

 

 

Komisja Europejska zatwierdziła 27 programów, których celem jest promowanie produktów rolnych w Unii Europejskiej i na świecie. Całkowity budżet programów, z których zdecydowana większość będzie realizowana w cyklu trzyletnim, wynosi 77,4 mln euro - w tym 39 mln wkładu ze środków Unii. Wybrane programy obejmują różne kategorie produktów, takie jak świeże i przetworzone owoce i warzywa, produkty mleczne, produkty wysokiej jakości (ChNP, ChOG, TGS i produkty ekologiczne), kwiaty, mięso wysokiej jakości, jak również, po raz pierwszy, baranina.

 

Komisarz UE ds. rolnictwa Dacian Cioloş powiedział: Cieszę się, że mogę potwierdzić naszą decyzję o wsparciu tych nowych programów promocyjnych, które obejmą również po raz pierwszy baraninę. Mam nadzieję, że przyczynią się one do zwiększenia konsumpcji i sprzedaży tych produktów w tych trudnych czasach. W ciągu ostatnich 5 lat staliśmy się eksporterem netto produktów rolnych, a wartość wywozu rosła szybciej niż jego wielkość, gdyż konsumenci w innych częściach świata doceniają europejskie tradycje, normy jakości i smak produktów. Te nowe środki przyczynią się do dalszej poprawy tej reputacji."

 

Do 15 czerwca 2014 roku, w ramach drugiego etapu selekcji programów promocyjnych i informacyjnych na rok 2014, służby Komisji otrzymały 43 propozycje programów ukierunkowanych zarówno na rynek wewnętrzny UE, jak i na rynki państw trzecich. Zgłoszenia oceniono i do objęcia wsparciem wybrano 27 propozycji programów. 21 spośród nich dotyczy rynku wewnętrznego, a sześć − państw trzecich. Programy te ukierunkowane są na następujące regiony i państwa trzecie: Ameryka Północna, Ameryka Łacińska, Bliski Wschód, Azja Południowo-Wschodnia, Japonia, Afryka Północna i Turcja.

 

Co więcej, w dwóch przyjętych programach uczestniczą organizacje znajdujące się w różnych państwach członkowskich, które wspólnie prowadzą kampanię promocyjną. W kontekście uzgodnionej niedawno reformy polityki promocyjnej, ten rodzaj kampanii promocyjnych będzie jeszcze bardziej rozpowszechniany.

 

 Źródło: Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce