Konkurs Przystanek Europa 2015

Konkurs jest adresowany do uczniów szkól gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu województwa lubelskiego, którzy są zainteresowani konfrontacją własnych wiadomości i umiejętności z rówieśnikami a także rozwojem umiejętności plastycznych – szkoły podstawowe. Celem konkursu jest rozwijanie wiedzy uczniów na temat historii i współczesności Unii Europejskiej, zainteresowanie uczniów kulturą państw należących do Unii Europejskiej, kształtowanie uczucia poszanowania dla dziedzictwa historycznego i kulturowego Europy, kształtowanie proeuropejskich postaw i chęci aktywnego uczestnictwa w budowaniu zjednoczonej Europy.

Czytaj więcej...

Zapraszamy do udziału w projekcie SMILE. Connecting generations

Zapraszamy osoby, które przeszły właśnie na emeryturę lub nadal są aktywne zawodowo w wieku powyżej 50 lat oraz osoby w wieku 18-30 lat, zainteresowane dialogiem międzypokoleniowym do udziału w międzynarodowym projekcie „Smile. Connecting generations”

Czytaj więcej...

KE: Polska mało innowacyjna

Polska znalazła się w ostatniej czwórce najmniej innowacyjnych krajów członkowskich UE – wynika z najnowszego zestawienia przygotowanego przez Komisję Europejską. W czołówce innowatorów są Szwedzi, Duńczycy i Niemcy – tam nakłady na badania, które potem unowocześniają gospodarkę, są najwyższe.

Czytaj więcej...

PE: Lepsza ochrona turystów korzystających ze zorganizowanych wyjazdów wakacyjnych

Turyści sami organizujący sobie wakacje, korzystając z ofert dostępnych np.: w internecie, potrzebują dodatkowej ochrony, ponieważ nie jest ona tak kompleksowa jak w przypadku osób korzystających z biur podróży.

Czytaj więcej...

KE:Mniej biurokracji

Od teraz dostęp do funduszy UE będzie łatwiejszy – zapewnia komisarz Janusz Lewandowski. Komisja Europejska właśnie przyjęła ostateczną tablicę wyników w dziedzinie uproszczenia, czyli ponad 120 zmian, które mają uprościć zasady finansowania europejskich przedsiębiorstw, miast, regionów, naukowców i organizacji pozarządowych ze środków Unii Europejskiej.

Czytaj więcej...

PE: Posłowie zaostrzają zasady ochrony danych osobowych w świecie cyfrowym

Posłowie wzmocnili ochronę danych osobowych przesyłanych do krajów trzecich w nowelizacji przepisów, którą Parlament przyjął w środę 12 marca. Nowe zasady mają dać obywatelom większą możliwość kontrolowania tego, co się dzieje z ich danymi osobowymi oraz ułatwić firmom pracę poza granicami, poprzez zapewnienie takich samych warunków prawnych we wszystkich krajach członkowskich UE.

Czytaj więcej...

KE: Polskie partnerstwo z Unią

Komisja Europejska i polski rząd rozpoczęły negocjacje, w ramach których strony będą dyskutować jak najlepiej wykorzystać europejskie inwestycje dla polepszania jakości życia Polaków.

Czytaj więcej...

PE:Posłowie popierają wspólne standardy kontroli technicznej pojazdów

Porozumienie zawarte z państwami członkowskimi na temat wspólnych minimalnych standardów dotyczących okresowych kontroli technicznych dopuszczających pojazdy do ruchu, dokumentów rejestracyjnych pojazdu oraz drogowych kontroli technicznych pojazdów używanych do celów komercyjnych, zostało przyjęte przez Parlament we wtorek 11 marca.

Czytaj więcej...

KE:Bank inwestuje w Polskę

Głównym obszarem wsparcia Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Polsce w bieżącym roku będzie infrastruktura drogowa i kolejowa, projekty energetyczne, badawcze i naukowe oraz pożyczki i gwarancje kredytowe dla sektora MŚP – deklarują szefowie EBI, którzy w Warszawie podsumowali miniony rok i przedstawili plany na najbliższe miesiące.

Czytaj więcej...

PE: Parlament zaostrza przepisy zapobiegające praniu pieniędzy

 Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, funduszu powierniczego lub holdingu musiałby znaleźć się w centralnym publicznym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, zdecydował Parlament we wtorek 11 marca.

Czytaj więcej...